pagetop

Pro začínající podnikatele

V této části naleznete přehled výstupů využitelných pro všechny, kdo zvažují zahájení podnikatelské činnosti, ale i pro ty, kteří již podnikají, nebo jsou v pozici zaměstnance a chtěli by dosáhnout vylepšení své stávající pozice.

 

Multimediální on-line kurz

Studiem tohoto multimediálního online kurzu dojde k prohloubení znalostí v oblasti zakládání podniků, v návaznosti na motivaci založení vlastního podniku a tedy podnikatelské činnosti, především pak v příhraniční oblasti Bavorsko – Jižní Čechy. Multimediální on-line kurz je rozdělen do třinácti tematických modulů, přičemž každý modul je následně rozdělen do jednotlivých odborných bloků s danou problematikou. Kurz je bezplatně nabídnut studentům, ale také široké veřejnosti, nebo třeba uchazečům v evidenci Úřadu práce.

Více informací zde

Bezplatný vstup do multimediálního on-line kurzu zde: Multimediální on-line kurz.

 

Příručka pro podnikatele

Příručka pro podnikatele neboli praktický manuál je zaměřený na společný přeshraniční česko-bavorský trh práce. Cílem této příručky je poskytnutí základních informací pro podnikání jak na území České republika, tak na území Bavorska. Příručka pro podnikatele není určena pouze studentům partnerských škol, ale také široké veřejnosti.

CZ: Příručka pro podnikatele je bezplatně dostupná zde: Příručka pro podnikatele 

DE: Das Buch ist unter dem folgenden Link kostenlos zugänglich: Handbuch für Unternehmensgründer

 

  

Doprovodné texty k multimediálním on-line kurzům – „Rozvoj podnikatelských kompetencí jako cesta k úspěšnému podnikání"

Vysokoškolská učebnice obsahuje doprovodné texty k bezplatně nabízenému on-line kurzu. Publikace se skládá z osmi základních kapitol, rozdělených do subkapitol opírající se o on-line kurz. Mezi základní kapitoly patří: Osobnost v kontextu podnikání; Hledání a nalézání nových podnikatelských záměrů a obchodních příležitostí; Business Modelling; Lean startup, vytváření prototypů a dynamika plánovacích procesů; Implementace a vstup na trh; Stabilita, růst a strategie exitu; Finanční zdroje na podporu začínajících podnikatelů a Tipy a triky. Po prostudování této vysokoškolské učebnice v návaznosti na absolvování multimediálního on-line kurzu student prohloubí své podnikatelské kompetence.

Vysokoškolská učebnice je bezplatně dostupná zde: Rozvoj podnikatelských kompetencí jako cesta k úspěšnému podnikání

 

Volitelné předměty na VŠTE

Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vznikly čtyři volitelné předměty, které budou studentům nabízeny. Mezi předměty, které vznikly v rámci programu „Cíl EÚS 2014–2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko“ projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“, registrační číslo 34, patří: Marketingové a manažerské podnikatelské kompetence; Psychologicko-podnikatelské kompetence; Podnikatelský plán a Finančně-podnikatelské kompetence.

Studijní opory pro volitelné předměty jsou bezplatně dostupné zde:

 

Úpravy studijních programů OTH

V rámci projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“ byly společně s naším partnerem Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE) rozvíjeny nejen obsahy studijních předmětů související s výukou zohledňující přenos podnikatelských kompetencí, ale také didaktické metody a celkový pedagogický přístup. Tento obsah byl během trvání projektu pevně zakotven v akreditovaných studijních programech Ostbayerische Technischen Hochschule (OTH) Regensburg. Díky tomu bylo možné využít výsledky projektu k předávání podnikatelského myšlení a jednání nejen na fakultě podnikové ekonomiky, ale také k jejich integraci do studijních programů všech fakult. Konkrétně byly výsledky projektu v OTH Regensburg začleněny do následujících studijních programů:

 

Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí

Lexikon je zaměřen na trh práce a podnikání, který obsahuje vybraná slova, vztahující se k zakládání podniku, motivaci založení vlastního podniku a podnikatelské činnosti v českém, anglickém a německém jazyce. 

Lexikon je bezplatně dostupný zde: Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí

 

 

 

 

 

 

 

 

Logolink