pagetop

Konference II.

Druhá konference v rámci projektu se konala ve dnech 4. – 5. dubna 2019 v kampusu Ostbayerische Technische Hochschule v Regensburgu. Hlavním mottem konference bylo „Entrepreneurship & Intrapreneurship: Same or Different?“. Účastníci konference měli možnost vyměnit si zkušenosti s podporou podnikatelského myšlení a jednání. Ačkoli studium podnikatelských aktivit sahá do daleké historie, lze výzkum entrepreneurshipu z pohledu vědy stále ještě považovat za mladou disciplínu, jejíž propojenost s ostatními obory zahrnuje široké pole výzkumu. Ve světle tlaku inovací a hrozícího prolamování struktur přitom „podnikavost v podnikání“ (krátce intrapreneurship) získává stále více na významu. Pro tuto dílčí disciplínu se objektem výzkumu v oblasti entrepreneurship (podnikání) stávají pracovnice a pracovníci s podnikatelským myšlením, kteří se nebojí inovací. Zmíněna byla specifika obou regionů.

Program konference ke stažení zde.

Sborník z konference ke stažení zde.

 

 

Logolink