pagetop

Pro vyučující odborných předmětů

V této části naleznete přehled výstupů projektu vztahujících se k metodice výuky zaměřené na přenos podnikatelských kompetencí. Ke stažení jsou i dvě odborné monografie.

 

Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci

Odborná monografie pod názvem „Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci“ se zaměřuje na analýzu trhu práce v obou uvedených regionech, včetně definování primárních rozdílů mezi zkoumaným územím. Autoři si kladou za cíl porovnat rozvoj trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci po vstupu České republiky do Evropské unie. Kniha taktéž přináší podrobný popis jednotlivých struktur obou trhů práce a komparaci vzdělanostní úrovně, jakož i národnostní a demografické struktury obyvatelstva v Jihočeském kraji a Horní Falci.

Kniha je bezplatně dostupná zde:

CZ: Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci 

DE: Analyse des aktuellen Arbeitsmarktes in Südböhmen und der Oberpfalz

 

Podnikatelské kompetence na profesně zaměřených vysokých školách

Kolektivní odborná monografie má za cíl poskytnout čtenářům všeobecný přehled profesně zaměřeného (neuniverzitního) profesního sektoru v oblasti jeho vývoje v Německé spolkové republice a České republice. Dále se kniha věnuje analýze a porovnání vybraných studijních programů partnerských vysokých škol (OTH Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích) s ohledem na rozvoj podnikatelský kompetencí a na roli zmíněných kompetencí ve výuce na obou vysokých školách. 

Kolektivní odborná monografie je bezplatně dostupná zde:

CZ: Podnikatelské kompetence na profesně zaměřených vysokých školách

DE: Unternehmerische Kompetenzen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Beispiel einer Hochschule in Ostbayern und Südböhmen

 

Metodika výuky zakladatelů podniku

Metodická a didaktická publikace byla zpracována pro účely začlenění příp. rozšíření kurzů podnikatelského vzdělávání do výuky včetně best practise a učebních textů pro výuku. Na základě nejnovějších poznatků vysokoškolské didaktiky se metodika pokouší poskytnout konkrétní náměty pro kvalitní výuku zakladatelů podniku na vysokých školách, které mohou posílit trvalý zájem o danou problematiku a podpořit podnikatelské myšlení a jednání.

Metodická a didaktická publikace je bezplatně dostupná zde: 

CZ: Metodika výuky podnikatelských kompetencí na vysoké škole

DE: Methoden in der Gründungslehre

 

Logolink