pagetop

Pro začínající podnikatele

V této části naleznete přehled výstupů využitelných pro všechny, kdo zvažují zahájení podnikatelské činnosti, ale i pro ty, kteří již podnikají, nebo jsou v pozici zaměstnance a chtěli by dosáhnout vylepšení své stávající pozice.

Multimediální on-line kurz

Studiem tohoto multimediálního online kurzu dojde k prohloubení znalostí v oblasti zakládání podniků, v návaznosti na motivaci založení vlastního podniku a tedy podnikatelské činnosti, především pak v příhraniční oblasti Bavorsko – Jižní Čechy. Multimediální on-line kurz je rozdělen do třinácti tematických modulů, přičemž každý modul je následně rozdělen do jednotlivých odborných bloků s danou problematikou. Kurz je bezplatně nabídnut studentům, ale také široké veřejnosti, nebo třeba uchazečům v evidenci Úřadu práce.

Více informací zde

Bezplatný vstup do multimediálního on-line kurzu zde: Multimediální on-line kurz.

Příručka pro podnikatele

Příručka pro podnikatele neboli praktický manuál je zaměřený na společný přeshraniční česko-bavorský trh práce. Cílem této příručky je poskytnutí základních informací pro podnikání jak na území České republika, tak na území Bavorska. Příručka pro podnikatele není určena pouze studentům partnerských škol, ale také široké veřejnosti.

Příručka pro podnikatele je bezplatně dostupná zde: Příručka pro podnikatele

Doprovodné texty k multimediálním on-line kurzům – „Rozvoj podnikatelských kompetencí jako cesta k úspěšnému podnikání"

Vysokoškolská učebnice obsahuje doprovodné texty k bezplatně nabízenému on-line kurzu. Publikace se skládá z osmi základních kapitol, rozdělených do subkapitol opírající se o on-line kurz. Mezi základní kapitoly patří: Osobnost v kontextu podnikání; Hledání a nalézání nových podnikatelských záměrů a obchodních příležitostí; Business Modelling; Lean startup, vytváření prototypů a dynamika plánovacích procesů; Implementace a vstup na trh; Stabilita, růst a strategie exitu; Finanční zdroje na podporu začínajících podnikatelů a Tipy a triky. Po prostudování této vysokoškolské učebnice v návaznosti na absolvování multimediálního on-line kurzu student prohloubí své podnikatelské kompetence.

Vysokoškolská učebnice je bezplatně dostupná zde: Rozvoj podnikatelských kompetencí jako cesta k úspěšnému podnikání

Volitelné předměty na VŠTE

Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vznikly čtyři volitelné předměty, které budou studentům nabízeny. Mezi předměty, které vznikly v rámci programu „Cíl EÚS 2014–2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko“ projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“, registrační číslo 34, patří: Marketingové a manažerské podnikatelské kompetence; Psychologicko-podnikatelské kompetence; Podnikatelský plán a Finančně-podnikatelské kompetence.

Studijní opory pro volitelné předměty jsou bezplatně dostupné zde:

Digitales Unternehmertum an der OTH

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule entstanden zur Förderung der unternehmerischen Kompetenz der Studierenden das Grow4Digital-Zertifikat sowie der Masterstudiengang Digital Entrepreneurship. Beide Angebote bauen sich um die vier Themenkomplexe Digitale Technologien, Innovation und Digitalisierung, Gründung und Wachstum und Ich-Entwicklung auf.

Das Zertifikat richtet sich an Studierende der Hochschule. Der Einstieg ist jederzeit mit jeder beginnenden Lehrveranstaltung möglich. Die Kurse werden semesterbegleitend und in Blöcken sowie in Form von Start-up Weekends und Hackerthons angeboten.

Die Regelstudienzeit des deutschsprachigen Masterstudiengangs umfasst drei Semester. In den ersten beiden Semestern werden grundlegende und vertiefende fachspezifische Kenntnisse vermittelt. Der fachspezifische Projektbereich und der individuelle Grundlagenbereich mit den Schwerpunkten MINT und Business stehen dabei im Fokus. Das dritte Semester dient der Anfertigung der Masterarbeit und eignet sich besonders zur Realisierung eines Gründungsprojektes.

Weiter Informationen zum Zertifikats- und Masterangebot finden Sie unter www.grow4digital.de.

Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí

Lexikon je zaměřen na trh práce a podnikání, který obsahuje vybraná slova, vztahující se k zakládání podniku, motivaci založení vlastního podniku a podnikatelské činnosti v českém, anglickém a německém jazyce. 

Lexikon je bezplatně dostupný zde: Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí

 

Logolink