pagetop

Konference I.

Zpráva z konference Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století

Ústav podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích uspořádal ve dnech 16. a 17. 10. 2017 mezinárodní konferenci s názvem Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století. Jak již napovídá její název, byla zaměřena na oblast podnikatelských kompetencí a řízení lidských zdrojů se zohledněním regionálních specifik trhů práce v Jihočeském kraji a Bavorsku. V rámci konference došlo také k prezentaci dosavadních výsledků výzkumu realizovaného v rámci projektu Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce, reg. č. 34, který je finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Konference

Kromě kolegů z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, která je partnerskou institucí v rámci uvedeného projektu, se konference zúčastnila řada odborníků z akademické i podnikové sféry a také studenti VŠTE. Svým pohledem na danou problematiku přispěli i zástupci státní správy. Program byl zajímavý a velice pestrý. Všechny příspěvky budou publikovány v připravovaném konferenčním sborníku, který bude volně k dispozici na webových stránkách projektu.

Konference

Všem, kteří se konference zúčastnili, patří naše poděkování. Věříme, že se nám podaří uspořádat i další podobné akce, na kterých bude prostor pro vzájemnou diskusi nad tímto velice aktuálním tématem.

Program konference ke stažení zde.

Odkaz na sborník z konference: Sborník z konference Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století.

 

Logolink